27 juni 2012

Schrijver

Op mijn nachtkastje, naast het Ikealampje, de telefoon en de wekradio, ligt een boek van A.L. Snijders.  Het heet Een handige dromer, zijn vierde bundel Zeer Korte Verhalen, kortweg ZKV's. Voordat ik ga slapen, meestal na middernacht, lees ik een verhaaltje. Of twee.
Een recensent noemde Snijders ooit de meester van het éénharige penseel. Ik ben een fan van hem sinds zijn eerste optreden op PINC, het inspiratiecongres dat ik ieder jaar bezoek. Hij las toen een paar ZKV's voor met zijn prachtige, donkere, doorleefde stem en zag er uit zoals een schrijver er uit moet zien, een wijs man met een ruwe baard en zachtmoedige ogen.
Ik weet dat Snijders een lijst heeft van fans die dagelijks een ZKV toegemaild krijgen. De graslijst, heet die lijst. Pas heb ik de schrijver gevraagd of ik op de graslijst mocht komen. Dat mocht. Natuurlijk had ik mijn verzoek gewoon met alleen mijn naam kunnen ondertekenen. Maar de hunkering naar enige erkenning voor mijn eigen schrijfsels maakte dat ik ook mijn website onder mijn naam opschreef. En mijn huisadres, zodat de website wat minder opviel, hoewel ik niet aannam dat Snijders zijn dagelijkse ZKV op de kopieermachine zou vermenigvuldigen en daarna een doos vol enveloppen met handgeschreven adressen op de post zou doen vanuit Klein Dochteren.
De schrijver antwoordt persoonlijk op mijn mailtje. Hij maakt beleefd gehakt van mijn ijdeltuiterij, maar wel in de vorm van een ZKV, waarin geen hoofdletter te vinden is: 'ik heb u op de graslijst gezet en uw www.marcschweppe.nl bezocht. u bent een belangrijk man, u staat in contact met kluun en ik vermoed dat u ook wel eens met ellen ten damme praat. ik blijf niet achter, ik groet wim t. schippers en praat wel eens met wim de bie en hugo brandt corstius. we komen niet bij elkaar thuis, maar ik ben dik tevreden. ik las bij u ook legoland verslaat egoland. ik wist niet dat onze topvoetballers zoveel geld verdienen. veel wist ik, zoveel wist ik niet. mijn eerste reactie was vreugde dat ze verloren hebben, mijn tweede ook. ik ben altijd een miezerige sociaal-democraat geweest, soms twijfel ik en stem ik op d66, maar nu ben ik het weer. hoewel ik het toch ook wel weer mooi vind dat die voetballers van verworpenen der aarde miljonair zijn geworden. u heeft mij met uw kennis onrustig gemaakt. ik heb gisteren op terschelling 3x voorgelezen in een ronde tent. alle keren uitverkocht, 15 bezoekers per keer. in mijn inleiding heb ik me laten ontvallen dat chaos en toeval de pijlers onder mijn intellectuele bagage zijn. naderhand vond ik dat potsierlijk, niet dat dat zo is, maar dat ik ermee te koop loop. bovendien vind ik het stilistisch een slechte combinatie, bagage en pijlers.'
Inmiddels krijg ik iedere dag een ZKV vanuit  Klein Dochteren. Het is een kadootje in de mailbox.


1 opmerking: