16 december 2011

#HNW

Op het beste radiostation van Nederland komt de laatste weken veelvuldig een reclame voorbij waarin een mevrouw met een stem als een kaasrasp organisaties tracht te verleiden tot een bezoek aan de website van DeHetNieuweWerkenBeweging. Een paarsgebroekte krotenkoker van een overbetaald reclamebureau is er blijkbaar in geslaagd de klant een dergelijke onzinnige url aan te smeren. Hoe onlogisch ook, dat de en het achter elkaar, ik waag toch een bezoekje. Het blijkt een simpel vehikel van KPN te zijn, dat een groter graantje wil meepikken uit de ruif die Het Nieuwe Werken heet. De eigen website van KPN is makkelijker te vinden lijkt me, maar ik zal het wel niet begrijpen.
Het Nieuwe Werken maakt dat ik op maandag vanuit huis mijn functie kan vervullen, terwijl ik tussendoor de kinderen naar school breng en weer ophaal, de lunch voor ze klaarmaak, één ervan naar balletles breng, boodschappen doe en zorg dat het eten klaar is als mijn vrouw thuiskomt van een lange werkdag in het onderwijs (overwerkt en onderbetaald, zogezegd). Prachtig allemaal.
Officieel hoef ik de werkgever op maandag maar vier uur van dienst te zijn; dat moet makkelijk kunnen, zeker als de kids op school zitten. In de praktijk gaat de laptop om negen uur open en wordt hij om zes uur even terzijde geschoven voor de maaltijd. Als de kinderen twee uur later op bed liggen gaat het scherm weer aan. Tussendoor wordt de mail gecheckt via de BlackBerry. Zo krijgt de baas heel wat meer dan vier uur aandacht. Op de overige werkdagen van de week zijn de niet-echt-smartphone en de laptop 's avonds ook veelvuldig actief. Als er nog een klus af moet kan het zomaar middernacht worden voordat de werkdag er op zit. In het weekend is de mailbox ook regelmatig onderwerp van aandacht.
Onder de vlag van Het Nieuwe Werken zijn werk en privé inmiddels geheel verweven. Op vakantie gaat de laptop steevast mee. 'Nooit meer rust' kopte FD Persoonlijk dit voorjaar boven een artikel over de technostress van de moderne, altijd online en bereikbaar zijde werknemer. Is dat de prijs die we moeten betalen voor de flexibiliteit van Het Nieuwe Werken? 'Begin eens met een paar uur per dag de apparaten uit te zetten', adviseert een geïnterviewde filosoof. Goed plan, op papier. Maar met een schuin oog kijk ik alweer naar dat rood knipperende lampje op de BlackBerry. Binnenkort komt er naast de laptop en die gsm ook nog een iPad. Ideaal. Nooit meer rust.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten